Úvod > Akce > Studentské projekty > Studentské projekty 2010/2011

Studentské projekty 2010/2011

Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku.

MSDK si Vás touto cestou dovoluje oslovit a pozvat Vaši školu a Vaše studenty k účasti na 5.ročníku soutěže STUDENTSKÉ PROJEKTY 2010/2011.

Letošní ročník pořádáme ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové.

Tradici dnes již prestižní mezinárodní soutěže založila společnost ŠPINAR – software s.r.o. v roce 2006. V každém ročníku se viditelně naplňují cíle, s nimiž soutěž vznikla, a to podpořit výuku nových softwarových technologií ve školách a především motivovat studenty, aby pomocí těchto technologií, svých školních znalostí a zapojením vlastní fantazie vytvořili výstupy, které si žádá praxe. Účastí v soutěži se studentům otevírají nové možnosti a příležitosti k budoucímu profesnímu uplatnění.

Soutěž je určena pro studenty všech typů škol v České a Slovenské republice ( zejména technické obory v oblasti nábytkářství, interiérové tvorby, dřevařství, truhlářství, architektury, strojírenství, designu, automobilového průmyslu, elektrotechniky a deskriptivní geometrie ), které mají zakoupený program TurboCAD, a také pro studenty, kteří vlastní osobní licenci programu TurboCAD.

Studenti se do soutěže mohou přihlásit na základě vyplnění závazné přihlášky. Přihláška společně s pravidly soutěže je uveřejněna na internetových stránkách www.spinar.cz. Vyplněný formulář přihlášky je nutné zaslat do 22.10.2010 prostřednictvím elektronické pošty na adresu eva.spinarova@spinar.cz nebo v tištěné podobě na adresu společnosti ŠPINAR – software s.r.o., Lipová 11, 602 00, Brno.

Soutěž je rozdělena do dvou kol. V prvním kole vybere odborná porota, složená z vysokoškolských učitelů, učitelů ze středních škol a odborníků z praxe, 20 nejlepších projektů, které postoupí do finále.

Slavnostní finále 5. ročníku soutěže proběhne ve dnech 28.4. – 29.4. 2011. Účastníky přivítá město Hradec Králové. První finálový den proběhne obhajoba studentských projektů, slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a společenský večer spolu s turnajem v bowlingu. Pro účastníky je připravena mimo jiné prohlídka zámku Hrádek u Nechanic. Druhý den bude pokračovat soutěží dovedností, při níž studenti uplatní své dosavadní znalosti a především praktické dovednosti v programu TurboCAD.

Celá akce proběhne za účasti mediálních partnerů soutěže, podnikatelů, odborníků z praxe, vysokoškolských profesorů, středoškolských učitelů, učitelů odborného výcviku a dalších.

Vítězové obdrží hodnotné ceny od hlavního organizátora akce a od sponzorů.

Věříme, že soutěž proběhne v přátelské a příjemné atmosféře a pro všechny účastníky bude finále zajímavou zkušeností a přínosem nejen v oblasti odborné, ale především společenské.

Na zajímavé projekty a setkání s vámi se těší

realizační tým soutěže

Hlavní organizátoři soutěže:

Mediální partneři soutěže: