Úvod > Projekty

Projekty

OPPI Spolupráce – klastry

projekt 5.1 SPK01/008 “Rozvoj činností dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou”

OP VK, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

projekt CZ.1.07/1.1.07/02.0099 “Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji”

OP VK, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

projekt CZ.1.07/1.3.05/02.0026 “Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví”

OPPI, Školící střediska

projekt 5.2 SS02/206 „Vytvoření odborného školícího střediska Moravskoslezského dřevařského klastru“

OP LZZ, prioritní osa 4.1 – Adaptabilita

globální projekt CZ.1.04/1.1.06/52.00116 „Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů MSDK“

OPPP, Klastry – Založení

projekt 1.4 Z/002 “Založení a rozvoj Moravskoslezského dřevařského klastru”

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení

Projekt CZ/10/LLP-LdV/PS/P1/134004 „European Cooperation and identification of best practices in vocational and training in the forestry and wood sector“ – (FOREST)

Projekt CZ/10/LLP-LdV/PS/P1/134004 „Evropské spolupráce a stanovení osvědčených postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v lesnictví a dřevařství“ – (LES)

Vzdělávání v oblasti projektování domů

Projekt CZ.1.07/1.3.44/01.0071

Mezioborová spolupráce

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.008 “Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov”

OP VK, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Projekt CZ.1.07/3.2.07/04.0082 „Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby“

Gramotnost občanů

Projekt CZ.1.07/3.1.00/50.0023 „Rozvoj gramotnosti občanů v oblasti obecných a odborných kompetencí“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Essays can be read directly, write essays for me or through a reference page, where you must read the passage over again.