Klíčové aktivity

  1. Příprava a zpracování multimediální vzdělávací pomůcky pro cílovou skupinu
  2. Vytvoření informačních manuálů pro cílovou skupinu
  3. Sestavení harmonogramu akcí pro základní a střední školy v rámci popularizace technických oborů
  4. Realizace propagačních aktivit zaměřených přímo na žáky pro zvýšení jejich zájmu o studium technických oborů
  5. Realizace informačních seminářů pro výchovné poradce a pedagogické pracovníky
  6. Vytvoření internetového vzdělávacího portálu
  7. Realizace vzdělávacích a informačních akcí v rámci popularizace technických oborů na základních školách
  8. Realizace vzdělávacích a informačních akcí v rámci rozvoje a zkvalitnění výuky na středních odborných školách a učilištích

OP VK, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

projekt CZ.1.07/1.1.07/02.0099 „Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji“