O projektu – VZDĚLÁVACÍ PORTÁL

Výše dotace: 11.726.332,- Kč
Realizace projektu: 19.11.2009 – 30.6.2012

Hlavním cílem projektu je zvýšit popularitu dřevozpracujících a stavebních oborů a zkvalitnit jejich výuku s ohledem na požadavky členů Moravskoslezského dřevařského klastru (stavební, dřevozpracující firmy a  vysokoškolské instituce). Tento projekt zahrnuje aktivity, které jsou zaměřeny na žáky základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. Realizací projektu chceme zvýšit počet zájemců studium technických oborů a zvýšit uplatnitelnost jejich absolventů na trhu práce. Těžištěm projektu je příprava a organizace propagačních akcí, prezentací a odborných přednášek (seminářů) přímo ve výuce na ZŠ a pořádání exkurzí u jednotlivých firem.Účelem projektu je také zkvalitnění výuky na SOŠ, SOU prostřednictvím odborných seminářů, exkurzí a stáží spojené s praktickými ukázkami výrobní činnosti a vzniku nového informačně – vzdělávacího webového portálu.Celkovým výstupem projektu bude zvýšený zájem o studium stavebních a dřevozpracujících oborů na středních školách a inovovaná výuka, která zvýší kvalifikační předpoklady studentů při vstupu do praxe (odborné soutěže, workshopy, exkurze, stáže, prezentace a přednášky). V rámci projektu budou vytvořeny nové produkty v podobě informačních manuálů, webového portálu a multimediální učební pomůcky pro žáky, které mají podpořit jejich rozhodování o dalším studiu.

Jednotlivé dílčí cíle projektu:

  • Posílení spolupráce ZŠ a SŠ s firmami v Moravskoslezském kraji.
  • Zvýšení zájmu žáků základních a středních školo studium dřevozpracujících a stavebních oborů.
  • Podpořit žáky základních škol v Moravskoslezském kraji a jejich rodiče při rozhodování o své budoucnosti.
  • Zvyšování a prohlubování způsobilosti žáků pro výkon povolání.
  • Posílení role výchovných poradců z řad pedagogických pracovníků v rozhodování o studiu technických oborů.

OP VK, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

projekt CZ.1.07/1.1.07/02.0099 „Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji“