Stáže

Moravskoslezský dřevařský klastr,o.s. uskutečnil v rámci projektu OPVK 1.1 „Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji“ třídenní stáže do výrobních firem pro studenty středních škol.

Stáže studentů probíhaly ve firmě Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Firma působí v oblasti stavební výroby a lesnictví. Středoškolští studenti absolvovali 3 denní stáž v lesním terénu a pod vedením odborných pedagogů SOŠ Frýdek-Místek a odborných pracovníků firmy měli možnost vyzkoušet a seznámit se v praxi s veškerými činnostmi, které souvisí s pěstitelstvím lesa, ale také s těžební činností v lese (pěstování lesa, práce s motorovou pilou, údržba nářadí a strojů, soustřeďování dříví traktory, práce s hydraulickou rukou, přibližování dřevní hmoty pomocí speciálního strojního zařízení apod.).

Třídenní stáže probíhaly také v menších dřevoobráběcích dílnách, ale také v dílnách, kde si studenti mohli sami vyzkoušet výrobu nábytku nebo provádění různých stavebních prací. Výhodou menších provozů bylo nejenom zmenšení rizika úrazu, ale především byla studentům věnována kvalitnější péče odborného pracovníka při ukázkách z praxe. Díky stážím v dřevoobráběcích a stavebních dílnách si studenti nejenom prakticky vyzkoušeli nejrůznější pracovní úkony a činnosti, ale přínosem bylo také navázání kontaktů s budoucími možnými zaměstnavateli.

Galerie – stáže pro studenty