O festivalu

V sobotu 15.9.2012 proběhne na Slezskoostravském hradě již VIII. ročník FESTIVALU DŘEVA, který pořádá Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) s přispěním Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

Cílem Festivalu dřeva je přivést zejména nejmladší generaci k zájmu o les a přírodu, jako součást prostředí ve kterém žijí. Společnou a jednotící myšlenkou Festivalu dřeva je informovat širokou veřejnost o dřevu jako surovině budoucnosti Moravskoslezského kraje a ukázat dřevo ve všech jeho podobách, „poučnou formou“ informovat veřejnost o dřevu, přírodě a přírodních materiálech v životě člověka. Na Festivalu dřeva bude možno shlédnout ukázky zpracování dřeva starými technikami a stará řemesla, ale také sportovní dřevařské soutěže.

OPPI Spolupráce – klastry

projekt 5.1 SPK01/008 “Rozvoj činností dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou”

essay writing service