Program kongresu

10.30 - 11.00

Prezence účastníků kongresu

11.00 - 11.15

Zahájení kongresu, slavnostní přivítání účastníků, seznámení s programem, organizační pokyny

Zdravice: Pavol Lukša,
poslanec Parlamentu České republiky
Ing. Jiří Pohloudek,
prezident MSDK
Miroslav Novák,
1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Tomáš Tesař,
náměstek ministra životního prostředí
Ing. Svatopluk Sýkora,
generální ředitel Lesů ČR, s.p.
11.15 - 11.30

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR

Téma: Postavení malých a středních pilařů v ČR
Přednášející: Ing. František Příkaský, místopředseda
11.30 - 11.45

Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství při Agrární komoře ČR

Téma: Postavení podnikatelů a perspektivy podnikání v lesním hospodářství
Přednášející: Ing. Václav Šebek, výkonný sekretář
11.45 - 12.00

Asociace dřevozpracujících podniků

Téma: Současnost a budoucnost dřevozpracujícího průmyslu ČR
Přednášející: Ing. Tomáš Pařík, předseda představenstva Wood & Paper, a.s.
12.00 - 12.10

Ministerstvo zemědělství ČR

Přednášející: Ing. Martin Žižka, Ph.D., vrchní ředitel sekce lesního hospodářství
12.10 - 12.25

Ministerstvo životního prostředí ČR

Přednášející: Ing. Tomáš Tesař, náměstek ministra, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny
12.25 - 12.30

Českomoravská komoditní burza Kladno

Přednášející: Ing. Pavel Štorkán, předseda burzovní komory
12.30 - 12.40

Shrnutí výstupů a závěr

Prezentace

Zahájení kongresu, slavnostní přivítání účastníků, seznámení s programem, organizační pokyny

Prezentace ve formátu MS PowerPoint

Spustit prezentaci

Postavení malých a středních pilařů v ČR - Ing. František Příkaský

Prezentace ve formátu PDF

Postavení podnikatelů a perspektivy podnikání v lesním hospodářství - Ing. Václav Šebek

Prezentace ve formátu MS PowerPoint

Spustit prezentaci

Současnost a budoucnost dřevozpracujícího průmyslu ČR - Ing. Tomáš Pařík

Prezentace ve formátu MS PowerPoint

Spustit prezentaci

Ministerstvo zemědělství ČR - Ing. Martin Žižka, Ph.D.

Prezentace ve formátu MS PowerPoint

Spustit prezentaci

Českomoravská komoditní burza Kladno - Ing. Pavel Štorkán

Prezentace ve formátu MS PowerPoint

Spustit prezentaci

Tisková zpráva

V Ostravě v pátek zasedal "Dřevařský kongres"
16. září 2011, Ostrava

DŘEVAŘSKÝ KONGRES

V rámci víkendového Festivalu dřeva začal již v pátek na Slezskoostravském hradu Dřevařský kongres, na kterém se sešli mimo jiných zástupci společnosti Lesy ČR, Společenstva dřevozpracujících podniků, Asociace dřevozpracujících podniků a vrcholní státní úředníci ministerstev zemědělství a životního prostředí. Dřevařského kongresu se zúčastnilo na 70 zástupců ze zhruba 40 firem dřevařského průmyslu.

Jedním z hlavních témat odborné diskuse byla otázka výběrových řízení na těžbu a zpracování dřeva, které vyhlašují Lesy ČR.

"Výběrová řízení ve své stávající formě jsou pro většinu těžařských a pilařských firem značně nevýhodná. Zatímco státní podnik Lesy ČR generuje z běžné zakázky až 55% zisk, výnosnost těžařů a pilařů je v lepším případě rovna nule. Současný stav je pro dřevozpracující podniky do značné míry likvidační", uvedl zástupce Asociace dřevozpracujících podniků Ing. Tomáš Pařík.

"Kontrakty, které vycházejí z nových tendrů jsou pro nás příliš krátkodobé. Našim podnikům tak chybí dlouhodobější podnikatelská vize. Nesouhlasíme také s cenami Lesů ČR. Oproti evropským cenám hrají u nás větší význam nákladové položky na dopravu. Toto je nutno zohlednit," uvedl Ing. František Příkaský, místopředseda Společenstva dřevozpracujících podniků.

Fotografie:

Tisková zpráva ve formátu PDF

Partneři

Pořádá:

Za podpory:

Generální partner:

Hlavní partneři:

Partneři:

Fotogalerie