Semináře pro výchovné poradce

Semináře pro výchovné poradce se uskutečnily na středních školách se stavebním a dřevozpracujícím zaměřením a také v podnikatelském inkubátoru v sídle MSDK, o.s. pod vedením odborného lektora:

doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D., proděkan pro studium na VŠB-TUO

V rámci semináře byly prezentovány studijní obory VŠB-TUO, FAST, podmínky přijímacího řízení, kreditní systém, činnost odborných pracovišť (katedry, laboratoře, útvary) a možnost studia v zahraničí.

a odborných konzultantů:

  • Ing. Karla Labudová, ředitelka SPŠ stavební v Opavě
  • Bedřich Štencl, ředitel SOU stavební v Opavě
  • Stanislav Červenka, vedoucí učitel odborného výcviku na SOŠ Frýdek-Místek
  • Ing. Marta Šípová, zástupce ředitele SŠ stavební a dřevozpracující v Ostravě
  • Ing. Pavel Řehoř, ředitel SPŠ stavební Havířov
  • Bc. Stanislav Míša, pedagog a manažer školy SŠEaD Frýdek-Místek

Na seminářích byly prezentovány přehledy studijních oborů, podmínky přijímacího řízení na uvedené SŠ, zkušenosti při umísťování absolventů v praxi.

Ke stažení:

Galerie