Semináře

Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. organizuje v rámci projektu OPVK 1.1 „Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji“ informační semináře pro žáky základních škol a odborné semináře pro výchovné poradce, studenty a pedagogy středních škol se stavebním a dřevozpracujícím zaměřením.