Semináře pro žáky ZŠ

Cílem informačních seminářů pro žáky základních škol je přilákat žáky ZŠ ke studiu technických oborů, vysvětlit jim a ukázat na konkrétních příkladech v regionu, čím se zabývá dřevozpracující a stavební průmysl a přiblížit možnosti profesního uplatnění mladým lidem. Poukázat na význam dřeva jako ekologického a obnovitelného přírodního zdroje.

Semináře se uskutečnily na dvanácti základních školách pod vedením odborných lektorů:

1) odborný lektor Ing. Roman Paťava, zástupce společnosti ABEX Substráty a.s.

Ke stažení:

2) odborný lektor p. Martin Glos, CIDEM Hranice a.s., divize CETRIS

Galerie